KennisVandaag.nl

Hoe kun je het beste online adverteren? Hoe krijg ik mijn nieuws gepubliceerd? Wat zijn de ingrediënten voor een goede column? Hoe zet ik social media optimaal in voor mijn bedrijf?

BredaVandaag.nl krijgt bijna dagelijks vragen over deze en andere onderwerpen. Aanleiding om deze vragen om te zetten in een serie workshops als KennisVandaag.nl

We beginnen met twee workshops

Elke workshop bevat een  theoretisch deel en een praktisch deel. Uiteraard is er voldoende tijd voor vragen.

De opbouw van elke workshops is gelijk. In drie uur tijd praten we je bij over de belangrijkste punten van elk onderwerp en aan het eind van de middag of avond ga je naar huis met concreet resultaat. De opzet van een bannercampagne, een persbericht, etc.

We hopen je te  mogen begroeten bij een van de workshops.

Wijnand Nijs
BredaVandaag.nl